fbpx

Drift Festival 2022 – laatste info

Nog 3 nachten slapen en dan is het zo ver: de herrijzenis van Drift Festival bij onze vertrouwde Vasim! Een goed voorbereid mens telt voor twee, dus zetten we alle informatie op een rijtje en kun je het hele weekend onbezorgd dansen. Tot zaterdag! 💃🏻

English below

Deurverkoop
Dit jaar zijn wij helemaal uitverkocht, er zal daarom géén deurverkoop zijn.

Ticket kwijt?
Geen probleem. Hier kun je je tickets terugvinden.

Timetable & plattegrond
Weet waar je moet zijn: hier vind je de timetables en plattegronden van Drift Festival 2022. Sla ze op en stuur ze rond: dwalen is leuker dan verdwalen.


Nieuwe indeling
Dit jaar breiden we Drift Festival voor het eerst uit tot achter de muur, waardoor de iconische NYMA-toren eindelijk op het festivalterrein komt te staan en je een gloednieuw stuk terrein kunt ontdekken. Niet alleen vormt dit deel het nieuwe decor voor de Dansbär, ook vind je jouw ultieme chillout bij Strandbar Stek. De weg er naartoe wordt welkom geheten door Open Source Radio én je vindt er een food court. Reden genoeg om op ontdekkingstocht te gaan.

Fiets/pendelbussen
Kom lekker met de fiets of met een van de pendelbussen. Vanaf Nijmegen Centraal sta je met de (OV-)fiets binnen 10 minuten bij de ingang. Voor een retourtje met de bus betaal je €5,-. Je kunt deze ter plekke via de QR-code op de borden bestellen, of van te voren via deze link. Er rijden bussen vanaf 14:00 uur tot 01:00 uur.

Recyclesysteem
Om het afval op het terrein tegen te gaan, werken we tijdens Drift Festival 2022 met een recyclesysteem – lees hieronder voor meer info.

Daarnaast werken we ook met herbruikbare trays om alle drankjes in te dragen. Hier zit 1 munt statiegeld op. Je kan hem na afloop weer inleveren bij de bar, maar je mag hem ook mee naar huis nemen!

Weer
Alles wijst erop dat we een zonnig weekend tegemoet gaan met weinig tot geen regen! Neem wel een vest mee, ‘s avonds kan het fris worden.

Kluisjes
Er zijn kluisjes aanwezig. Deze kunnen alleen met pin betaald worden. Een klein kluisje kost € 9,- en een grote kluis kost €12,-. Je betaalt geen borg.

Drugs
We hanteren een zero tolerance beleid wat betreft harddrugs.

Insmeren EHBO
Let op je huid! Je kan je gratis laten insmeren bij de EHBO op het festivalterrein. Eigen zonnebrandcrème mag niet mee het terrein op.

Merchandise
Je Drift-ervaring compleet maken? Dos jezelf uit in onze merchandise! Van sokken tot petten, van T-shirts tot truien, we hebben het. Daarnaast krijg jij tijdens Drift Festival exclusief toegang tot onze nieuwe lijn. Je kunt zowel met cash als met pin betalen.

Let op je oren
Hoewel we het belangrijk vinden dat je van de muziek geniet tijdens Drift Festival 2022, is het wel belangrijk dat je goed voor je oren zorgt. Er zijn daarom oordoppen verkrijgbaar bij de merchandise en bij de barren.

Bij de merchandise koop je oordoppen waarbij de filter op jou persoonlijk wordt afgestemd, zodat je altijd met een goede set naar huis gaat. Bij de barren koop je oordoppen met een standaard 18db filter. Bij beide sets krijg je een handige keychian container!

Spullen kwijt
Ben je tijdens Drift Festival 2022 iets verloren? Check dan bij de merchandise, want daar worden alle gevonden voorwerpen verzameld. Mocht je je portemonnee, sleutel of iets anders na afloop van het festival toch verloren zijn, we brengen alle spullen de week erop naar de Gemeente Nijmegen. Via www.ilost.nl kun je je zien of je spullen gevonden zijn.

Adres
NYMA-terrein, Winselingseweg 41|
6541AH, Nijmegen

Planet Rose is op Drift – de officiële afterparty
De dag is van Drift, de nacht is van Planet Rose. Beide slaan de handen ineen en brengen jullie de afterparty der afterparties. Meteen na Drift Festival 2022. Voor alle dansers die er geen genoeg van krijgen en avonturiers die graag met ons de nacht induiken hebben we een speciaal programma klaargezet waarmee we samen de zon op dansen. Haar hier jouw tickets, dan zien we jullie linksvoor.

ENGLISH VERSION

Doorsale
This year we are completely sold out, therefore there will be no doorsale.

Lost your ticket?
No problem. You can find your tickets here.

Timetable & floorplan
Underneath you’ll find the timetable and the floorplan. Save & share it so you won’t get lost!

New layout
This year, for the first time, we’re expanding Drift Festival beyond the wall, finally bringing the iconic NYMA tower onto the festival grounds and allowing you to discover a brand new section of terrain. Not only will this section be the new setting for the Dansbär, but you’ll also find your ultimate chillout at Strandbar Stek. The way there is welcomed by Open Source Radio and you will find a food court. Reason enough to go exploring.

Come by bike or use our shuttlebus
Join the Dutch tradition and cycle to the festival site! A bike will take you in less than 10 minutes from Nijmegen Central Station to the festival site. A return ticket by bus will cost you €5,-, you can order them here. The shuttlebusses will ride from and to Nijmegen CS from 30 minutes before opening till one hour after closing Drift Festival. There’ll only be one bus driving each 30 minutes between 5:30pm and 9:30pm.

Recycling system
In order to combat waste on the grounds, we will be working with a recycling system during Drift Festival 2022 – read below for more info.

We also work with reusable trays to carry all drinks. There is a 1 coin deposit on these. You can hand them in at the bar afterwards, but you can also take them home!

Drugs
We have a zero tolerance policy on harddrugs.

Weather
We’re in for two sunny festivaldays! Don’t forget to bring a vest/sweater though, in the evening it will get a litte chilly.

Lockers
Lockers will be available. A small one costs €9 and a big one costs €12, and there is no bail.

Sunscreen at first aid
Take care of your skin! You can get free sunscreen at the first aid post on the festival grounds. Own sunscreen is not allowed on the festival grounds.

Take care of your ears
Although we think it is important that you enjoy the music during Drift Festival 2022, it is important that you take good care of your ears. Therefore earplugs are available at the merchandise and at the bars.

At the merchandise you can buy earplugs where the filter will be adjusted to your personal needs, so you always go home with a good set. At the bars you buy earplugs with a standard 18db filter. Both sets come with a handy keychain container!

Merchandise
Want to make your Drift experience complete? Express yourself in our merchandise! From socks to caps, from T-shirts to sweaters, we have it. You will also get exclusive access to our new line during Drift Festival. You can pay with cash or pin.

Lost things
Did you lose something during Drift Festival 2022? Then check at the Merchandise, because all lost and found items are collected there. If you lost your wallet, key or anything else after the festival, we will bring all items to the municipality of Nijmegen the following week. Via www.ilost.nl you can see if your stuff is found.

Adress
De Vasim, Winselingseweg 41|
6541AH, Nijmegen

Planet Rose is at Drift – the official afterparty
The day belongs to Drift, the night belongs to Planet Rose. Both join forces and bring you the afterparty of afterparties. Right after Drift Festival 2022. For all dancers who can’t get enough of it and adventurers who like to dive into the night with us, we have prepared a special program to dance into the sun together. Get your tickets here and we’ll see you on the front left.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.