Valentino Mora

Als French Fries en eenderde van het ClekClekBoom-label was Valentino Mora al een spil in de Franse nacht, maar sinds hij naar Berlijn vertrok en onder zijn eigen naam space-y diepzeetechno is gaan maken, is zijn ster over de grens echt gaan rijzen. Tijdens Drift Festival komt hij je lentedag voorzien van een extra dimensie; maak je op voor slowmo-klappers en diepdonkere acid en andere hypnotische geluiden.

Deel dit artikel:

← previous